KAJ ZNAM?

V programu znam:

 • uporabiti logične operatorje in spremenljivke,
 • uporabiti seznam,
 • ustvariti program, ki prebere vhodne podatke,
 • uporabiti spremenljivke in jim s prireditvenim stavkom spremeniti vrednost,
 • uporabiti logične operatorje in pogojne stavke.

OPIS

Napiši program, kjer te čarovnik vpraša po prvi črki tvojega imena. Ko vpišeš poved, ti čarovnik pove, koliko teh črk je v tej povedi.

Ana Cencelj, 11. junij 2019

 • Čarovnik vpraša: »Vpiši prvo črko svojega imena.«
 • Prvo črko tvojega imena si čarovnik shrani.
 • Nato čarovnik vpraša: »Vpiši poved, jaz pa ti bom povedal, koliko teh črk je v povedi.«
 • Čarovnik pregleda vse črke v povedi in sešteje vse iskane črke.
 • Čarovnik pove, koliko črk je v povedi. Primer: »Število a-jev v povedi je 3.«
 • Uporabi seznam, kamor shraniš vse črke povedi, nato pa preveri, ali seznam vsebuje iskano črko.
 • Prvo črko imena shrani v spremenljivko.
 • Uporabi spremenljivko, ki šteje število iskanih črk.
 • Za izpis uporabi spodnji ukaz s svojimi sprmenljivkami: 

ČAROVNIK:

 • Dodaj figuro, ki sledi hlebu in skuša pojesti hleb kruha preden to uspe piščančku.