Meni za navigacijo+

O PROJEKTU

Pri pouku neobveznega izbirnega programa računalništvo, ki ga poučujem že nekaj šolskih let, sem se večkrat znašla v situaciji, kakšne naloge ponuditi učencem in kje najti različne naloge (razen seveda tistih iz spletne učilnice študijske skupine). Na spletu jih nisem našla. Knjige, ki so bile izdane vsebujejo zgolj vodenje za izdelavo nekaj primerov. Znano je, da je programiranje trening, zato je toliko bolj pomembno, da je na voljo veliko nalog.

Tako je v sklopu projekta Knjižnica odprtega izobraževanja Slovenije nastala spletna zbirka nalog SCRATCH IZZIVI za učence, dijake in učitelje v osnovnih in srednjih šolah.

AVTOR PROJEKTA:
ANAMARIJA CENCELJ, profesorica matematike in računalništva

KONTAKT:
ana.cencelj@os-grize.si