Meni za navigacijo+

5 TRIKOTNIKOV

KAJ ZNAM?

V programu znam:

  • uporabiti ukaze za risanje,
  • razumem pojem zanke in ga znam uporabiti za rešitev problema.

OPIS

Napiši program, kjer svinčnik nariše pet barvnih trikotnikov.

Ana Cencelj, 29. september 2020

  • Svinčnik postavi na mesto (-200, -50).
  • Svinčnik nariše 5 enakostraničnih trikotnikov z dolžino 60 korakov.
  • Vsak trikotnik je druge barve.
  • Med vsakim trikotnikom je 30 korakov.
  • Uporabi zanko v zanki.

  • Svinčnik naj vpraša, koliko naj bo dolžina stranice enakostraničnih trikotnikov.