Meni za navigacijo+

ZVEZDA

KAJ ZNAM?

V programu znam:

 • uporabiti pogojni stavek,
 • razumem pojem zanke in ga znam uporabiti za rešitev problema,
 • razumem in uporabim ukaz »obrni se za __ stopinj«.

OPIS

Napiši program, kjer svinčnik nariše 5-krako zvezdo.

Ana Cencelj, 8. junij 2019

 • Svinčnik se postavi v središče zaslona.
 • Svinčnik nariše 6 krakov in oblikuje zvezdo.
 • Vsak del kraka je dolg 100 korakov.
 • Za vrh posameznega kraka uporabi ukaz »obrni se za 72°«.
 • Konico svinčnika postavi na sredino.
 • Uporabi zanko, ki 6 krat nariše en krak.

 • Znotraj zvezdice nariši še 4 manjše zvezde, ki imajo skupno središče.
 • Nalogo reši z bloki.