Meni za navigacijo+

VADIM POŠTEVANKO

KAJ ZNAM?

V programu znam:

 • vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov.
 • uporabiti logične operatorje in spremenljivke,
 • ustvariti program, ki prebere vhodne podatke,
 • uporabiti spremenljivke in jim s prireditvenim stavkom spremeniti vrednost,
 • uporabiti logične operatorje, pogojne stavke in vejitve.

OPIS

Napiši program, kjer vadiš poštevanko do 10.

Ana Cencelj, 26. oktober 2019

 • Ribica »Pufferfish« se smeje in te vpraša: »Ali znaš poštevanko?«
 • Postavi ti 10 računov množenja dveh naključnih števil med 1 in 10.
 • Če je odgovor pravilen, ti riba pomežikne, sicer te začudeno pogleda.
 • Riba šteje pravilne odgovore in ti na koncu pove število pravilnih odgovorov.
 • Ustvari spremenljivki »a« in »b«, ki imata za vsak račun naključno vrednost med 1 in 10.
 • Ustvari spremenljivko »točke«, ki ti šteje pravilne odgovore.
 • Vprašanje postavi s pomočjo ukazov »združi«.

 • Če si odgovoril na vsaj 7 računov pravilno, ti riba zaigra poljubno pesem.