KAJ ZNAM?

V programu znam:

 • vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
 • razumem pojem zanke in ga znam uporabiti za rešitev problema.

OPIS

Napiši program, kjer modri dinozaver s pravilnim odgovorom odide domov.

Ana Cencelj, 30. 03. 2021

 • Spremeni ozadje v košarkarsko igrišče.
 • Vstavi figuro košarkarja, košarkarsko žogo in piščalko.
 • Košarkar stoji na mestu (x: -5 in y: 30).
 • Ko se program začne, se košarkar premika do črte za prosti met in pri tem spreminja videz. Uporabi zanko.
 • Žoga je skrita in se pokaže, ko pride košarkar na črto za prosti met.
 • Nato žoga drsi do koša in na tla.
 • Košarkar pri tem spremeni videz, kot da je vrgel na koš.
 • Ko žoga pade na tla, piščalka zapiska in reče »KOOOOOOŠ!«.

 • Za premikanje uporabi ukaz »spremeni y za -10«.

KOŠARKAR:

 

ŽOGA:

PIŠČALKA:

 • Košarkar naj drsi do mesta, kjer kliknemo z miško in vrže na koš iz tega mesta.
 • Nalogo reši s sporočili.