Meni za navigacijo+

DINOZAVROV DOM

KAJ ZNAM?

V programu znam:

 • vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
 • uporabiti logične operatorje in pogojne stavke,
 • uporabiti seznam,
 • uporabiti spremenljivke in jim s prireditvenim stavkom spremeniti vrednost,
 • ustvariti program, ki prebere vhodne podatke,
 • razumem pojem zanke in ga znam uporabiti za rešitev problema.

OPIS

Napiši program, kjer modri dinozaver s pravilnim odgovorom odide domov.

Ana Cencelj, 29. november 2020

 • Vstavi ozadji ARCTIC in JURASSIC.
 • Ozadje nastavi na ARCTIC.
 • Vstavi dva dinozavra.
 • Ti si modri dinozaver in rečeš, da bi rad šel domov.
 • Rožnat dinozaver ti reče: »Izmislil sem si 10 števil med 1 in 10. Če ugotoviš, koliko števil je manjših od 5, te popeljem domov.«
 • Pojavi se okno za odgovor.
 • Če ugotoviš, koliko števil je manjših od 5, si spet doma (ozadje se spremeni v JURASSIC).
 • Če je odgovor napačen, ti rožnat dinozaver reče: »Poskusi znova«.
 • Poskušaš toliko časa, dokler ne poveš pravilnega odgovora.

 • Uporabi sezname.
 • Uporabi spremenljivko, ki šteje števila manjša od 5.

ROŽNAT DINOZAVER:

MODER DINOZAVER:

 • Štej in izpiši kolikokrat si poskusil, da si pravilno odgovoril.
 • Določi, koliko poskusov imaš, da pravilno odgovoriš.